Tietosuojaseloste

Yhdistyksen jäsenrekisteri

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Societa´Dante Alighieri di Oulu ry – Oulun Dante-seura

Yhteyshenkilö: Petteri Paananen

Sähköposti: info@oulundanteseura.fi

 

Jäsenet

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäsen voi olla jäsenmaksun maksamisen mukaan vuosijäsen tai ainaisjäsen. Yhdistyksessä voi olla myös kunniapuheenjohtajia tai kunniajäseniä.

 

Käsiteltävät tiedot

Käytämme henkilötietoja jäsenasioiden hoitamisessa ja yhdistyksen toiminnan kehittämisessä, esimerkiksi viestintä ja tiedotus, jäsenmaksujen laskutus, ilmoittautumiset tapahtumiin, palautekyselyt sekä jäseneksi liittyminen ja eroaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön, henkilön suostumukseen, henkilön etuun (esim. erityistarve tilaisuuteen osallistumisessa) ja sopimukseen.

Käsittelemme seuraavia tietoja: nimi, kotikunta, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymisvuosi ja yhdistyksen luottamustoimet. Luottamushenkilöiden osalta käsittelemme myös yhdistyslain edellyttämiä tietoja.

Saamme tiedot lähtökohtaisesti jäseneltä, jäseneksi hakevalta, tilaisuuden osallistujalta ja rekisteröidyltä itseltään. Yhdistyksen sääntöjen mukaan tiedot säilytetään jäsenyyden päättymisen jälkeen enintään vuoden ajan.Tiedot hävitetään turvallisesti. Henkilön tiedot, joita ei käytetä, poistetaan, kun tarvetta ei enää ole.

Tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtäviin kuuluu jäsenasioita, esimerkiksi taloudenhoitaja jäsenmaksuasiat, hallitus jäsenhakemuksen käsittely ja jäsenyyden poisto. Tiedot pidetään turvassa asianmukaisesti niin, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena voi olla esimerkiksi tieto osallistujan allergiasta ulkopuoliselle tilaisuuden järjestäjälle ruokailun järjestämistä varten. Tietoja voidaan luovuttaa jäsenen suostumuksella.

 

Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus

– tarkistaa omat tiedot ja pyytää virheellisen tiedon korjausta tai puutteellisen tiedon täydennystä.

– vastustaa tietojen käsittelyä, jos hän kokee, että hänen henkilötietojen käsittely on lainvastaista tai ilman asianmukaista oikeutta.

– poistaa omia tietoja ja rajoittaa niiden käyttöä.

-siirtää omia tietoja järjestelmästä toiseen.

 

Tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja tietopyynnöt esitetään kirjallisesti yhdistyksen sähköpostiin tai kirjeitse yhteyshenkilölle. Ennen vastaamista tarkistamme tarvittaessa henkilöllisyyden.

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä. Ohjeet ovat tietosuojavaltuutetun sivustolla, tietosuoja.fi Muutamme tätä selostetta mm. lainsäädännön uudistuessa. Muutokset näkyvät päivämäärämerkinnällä. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä myös muulla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse.

 

Oulun Dante-seura, päivitys 30.12.2020